Home / STATUT

STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14) i članka 26. Statuta Udruge, Skupština Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Maksimir, dana 15. srpnja 2015. godine, donijela je

S T A T U T
UDRUGE HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
MAKSIMIR

 

STATUT UDRUGE HVIDR-a MAKSIMIR.PDF

Podijeli