Home / Obavijesi za članove / PARTENRSTO S TEMATSKIM MREŽAMA BRANITELJI

PARTENRSTO S TEMATSKIM MREŽAMA BRANITELJI

PARTENRSTO S TEMATSKIM MREŽAMA BRANITELJI

Svrha projekta Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost jest doprinos kvaliteti življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Aktivnosti obuhvaćaju osnivanje tematske mreže, ispitivanje javnog mnijenja, šest znanstvenih istraživanja te izradu više znanstvenih i stručnih članaka. Rezultati projekta su smjernice za razvoj javnih politika koje se predstavljaju donositeljima odluka tijekom šest strukturiranih dijaloga a svaki se organizira u drugom gradu kako bi se postigla regionalna ravnopravnost involviranosti u proces kreiranja javnih politika.

Temeljem rada s braniteljskom populacijom te postojećih studija određene su teme koje su obrađene u sklopu projekta, a zbog velikog pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja jedna od ključnih jest Zdravstvena skrb za branitelje u Republici Hrvatskoj. Relevantni znanstvenici sagledali su problematiku koja se odnosi na: radnu (ne)aktivnost branitelja- psihosocijalni aspekti, koheziju među braniteljima, obitelji branitelja- analiza nekih aspekta psihosocijalnih statusa, dok su se relevantni stručnjaci bavili tematikom preventivnih mjera, liječenja, palijativne medicine i rehabilitacije.

Razvoj modernih zajednica i društava temelji se na međusektorskoj suradnji odnosno zajedničkom djelovanju javnog, profitnog i neprofitnog sektora sa svrhom doprinosa društveno-ekonomskom razvoju, stoga uključivanjem Quadruple Helix dionika odgovornih za upravljanje razvojem u Republici Hrvatskoj jasno smo se podijelili u segmentima te na taj način  osigurali kvalitetnu i sveobuhvatnu provedbu projekta. Putem suradnje organiziranoga civilnoga društva s akademskom zajednicom i znanstveno-istraživačkim institucijama došlo je do  izgradnje novih, odnosno produbljivanja postojećih, kompetencija, znanja i vještina u organizacijama civilnoga društva koje su tako postale kompetentne za kvalitetan prijenos društvenih potrebe u stručne analize utemeljene na argumentima i dokazima kojima se može zagovarati unapređenje javnih politika u raznim područjima društvenog i ekonomskog razvoja.

Projekt provodi Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi u suradnji sa partnerskom organizacijama.

HVIDR-a Maksimir                              

Jordanovac 5/1

10000 Zagreb
Tel: +385 1 233 49  53
Fax: +385 1 233 29 42

hvidra.maksimir@gmail.com

Podijeli

Check Also

Marijanska svetišta Lijepe naše

Dragi prijatelji, obraćamo Vam se u ime Bratovštine Marijanski zavjet za Domovinu, koja organizira hodočašće …